Bezbariérově přístupný web pro obce

web

Zajistíme 100% přístupný web pro vaši obci

Podle zákona č. 99/2019 Sb. musí obce a další povinné subjekty zajistit bezbariérově přístupné webové stránky pro všechny občany bez rozdílů. Za bezbariérově přístupný se považuje web, který bude moci návštěvník stránek se zdravotním postižením schopen i přes svůj zdravotní handicap, za pomoci prostředků, které má k dispozici, a způsobem, který mu vyhovuje, efektivně používat a dosáhnout svého cíle. My vám takový web zajistíme!

Získejte bezbariérový web již od 18 900 Kč bez DPH

Mám zájem

Bezbariérově přístupná webová stránka

Zajistíme za vás, aby vámi spravované internetové stránky a mobilní aplikace byly přístupné pro všechny bez rozdílu. Nastavíme vše tak, aby stránky byly vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní zejména pro osoby se zdravotním postižením. Zaměříme se na:
tick
Hierarchie nadpisů
Všechny nadpisy na webových stránkách slouží návštěvníkům jako záchytný bod. Nevidomí lidé se díky dodržení správného postupu mohou pomocí svého screenreaderu velmi rychle přemístit na jednotlivé nadpisy a všechny stránky webu pro ně budou mít logickou posloupnost. Pro zajištění maximální srozumitelnosti je nutné, aby všechny důležité části stránky byly opatřeny příslušnými nadpisy.
tick
Barevné schéma
V rámci rozhraní webové stránky je nutné zajistit, aby se zobrazovala správným způsobem i v případě nastavení jiného než standardního barevného schématu vzhledu operačního systému. Nastavení jiného barevného schématu využívají zejména slabozrací lidé. Nejčastějším problémem je pak špatné zobrazení určité části webu či formuláře.
tick
Zvýraznění prvků
Obec nebo správce webové stránky musí dbát také o dostatečné zvýraznění prvků, které mají focus při najetí myší nebo klávesnicí.
tick
Barevný kontrast
Je nutné zajistit dostatečný barevný kontrast písma pro usnadnění orientace na webové stránce.
tick
Úprava formulářů
Aby byly pro nevidomé všechny formuláře přístupné, je potřeba dodržet správnou vazbu mezi formulářovými prvky a popisky pomocí vložených značek a atributů.
tick
Přístupnost klávesnice
Nevidomý nebo uživatelé s motorickým postižením horních končetin využívají k ovládání webové stránky výhradně klávesnici. Obsah a přístupnost webové stránky je proto nutné přizpůsobit tomuto aspektu.
tick
Alternativní verze webové stránky
Další možností je vytvoření alternativní verze webu. V tomto případě musí být zajištěno, aby odkaz na alternativní stránky byl dostatečně viditelný a také, aby tato stránka byla obsahově shodná s primární stránkou. Rovněž musí být samozřejmě dodrženy všechny legislativní aspekty pro vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilitu.

Nabízíme

tick
Kompletní tvorbu nového bezbariérového webu
tick
Revizi stávajícího webu s aplikací bezbariérových prvků

Napište nám